Officiella
samarbetspartners

OFFICIAL ARSENAL FC HOSPITALITY AGENT AUTHORISED RESELLER OF
MANCHESTER UNITED HOSPITALITY OFFICIAL CHELSEA FC HOSPITALITY AGENT OFFICIAL TOTTENHAM FC HOSPITALITY AGENT OFFICIAL MATCH BREAK 
OPERATOR OF FULHAM FC OFFICIAL AC MILAN INCOMING TRAVEL AGENCY OFFICIAL Reseller of West Ham United FC CLUB WEMBLEY CLUB CELTIC GO Sport Travel är officiell resepartner till Svenska Friidrottsförbundet GO Sport Travel är partner till Resia International Sports Travel Agencies Association
Följ oss på:

GO Sport Travel på Facebook
Sverige Norge Engelska
+46 660-21 10 90
Mån-Fre 09.00-17.00
info@gosporttravel.com
GO Sport Travel - logo

Villkor

Särskilda Resevillkor

INLEDNING

De paketresor GO Sport Travel erbjuder innehåller vanligtvis flygtransport, övernattningar och evenemangsbiljett, dock finns det undantag där antalet övernattningar kan variera. Detta beskrivs i texten under varje evenemang.

GO Sport Travel förmedlar även enbart evenemangsbiljetter. Vid tillfällen då GO Sport Travels åtagande är att förmedla evenemangsbiljett kan de ej hållas ansvarig för de delar av resan som resenär anordnar själv via andra leverantörer än GO Sport Travel.

PAKETRESOR

1. Flygbiljetter

1.1 GO Sport Travel AB ansvarar ej för flygtransport som ingår i paketresor. Varje transportör har egna regler och villkor vid förseningar, inställda flighter, bagagehantering, bagagevikter och passagerare. Kontakta transportören vid eventuella förseningar, inställda flighter, bagagehantering, bagagevikter och regler för passagerare. Transportören har ej något ansvar för övriga delar i paketresan. Flygbiljett kan endast nyttjas på de datum och tider som är angivet på flygbiljetten. Avresetider och flygnummer kan ändras. Kontakta transportören för information.

1.2 Ändringar i flygbokning, så som namnändringar eller ändrade flygtider, följer varje transportörs regler och villkor. Kontakta GO Sport Travel vid dessa ändringar. Om önskade ändringar är genomförbara påför GO Sport Travel kostnaden på resenären.

1.3 GO Sport Travel ansvarar ej för ev. anslutningstransport som resenären bokat separat utöver paketresan. Om anslutningstransport bokas så att resenären inte kan vara på utsatt tid för avgångstiden i paketresan, skall ej GO Sport Travel hållas ansvarig för detta.

1.4 GO Sport Travel hålls ej ansvarig och kan ej belastas för arbetstid som går förlorad för resenären vid förseningar.

2. Hotell

2.1 GO Sport Travel följer hotellens regler och villkor som gäller för varje specifik bokning. GO Sport Travel ansvarar ej för ev. skadegörelse, hotellets extra tjänster eller annat som orsakas eller nyttjas av resenären under paketresan. Eventuella kostnader som i efterhand påförs GO Sport Travel från hotelleverantören och som har orsakats eller nyttjats av resenären påförs resenären.

2.2 GO Sport Travel har närsomhelst innan avresa rätt att vid eventuella överbokningar av hotellen ändra resenärens hotellbokning till likvärdig eller bättre hotellstandard utan att hållas ersättningsskyldig mot resenären.

3. Match - / evenemangsbiljett (Ex. sport-, konsert-, musikal- eller teaterbiljett)

3.1 GO Sport Travel garanterar vid jämna antal resenärer (ex. 4 resenärer) att ingen sitter ensam, ex. 2+2, inom de garanterade sektioner som bekräftats vid bokningstillfället. Vid udda antal resenärer (ex. 5 resenärer) kan uppdelningen bli ex. 2+2+1. Dock gör GO Sport Travel alltid sitt bästa för att en så bra placering som möjligt skall erbjudas.

3.1.1 Vid Chelsea FC hemmamatcher har GO Sport Travel rätt att placera reservationer med jämna antal resenärer på rader ovanför varandra (exempelvis rad E stol 202 och rad F stol 202).

3.2 GO Sport Travel har närsomhelst rätt att uppgradera resenärens match-/evenemangsbiljett till en bättre sektion enligt de seatmaps som visas på www.gosporttravel.com under varje evenemang, utan att vara ersättningskyldig gentemot resenären.

3.3 Vid ändringar av match-/evenemangsdatum och/eller tid inom de bokade flygtiderna i paketresan, har resenären ej någon rättighet att kräva ersättning. GO Sport Travel rekommenderar resenären att vid bokningstillfället teckna avbeställningsskydd och reseförsäkring, som skyddar resenären vid ändring av evenemangets datum och/eller tid utanför de bokade flygtiderna i paketresan.

I det fall resenären ej har tecknat de rekommenderade försäkringarna är GO Sport Travel behjälpliga med att erbjuda annan match/evenemang inom de planerade flygtiderna mot att kunden bekostar de biljetter som krävs. I det fall resenären önskar boka om sina flygbiljetter till datum och tider som passar den ursprungliga matchen / evenemanget som flyttats bekostar resenären alla kostnader som tillkommer. Kunden har ej rätt till ersättning till någon del av paketresan.

3.3.1 Resenären är skyldig att själv kontrollera exakt match-/evenemangsstart (kick off, utsatt tid för föreställning, startpunkt för race eller nedsläpp) innan avresa.

3.4 Felaktiga match-/evenemangsbiljetter gentemot vad som är bekräftat vid bokningstillfället skall omgående påpekas innan match-/evenemangsstart med samtal till GO Sport Travels journummer som finns i resehandlingarna, så att GO Sport Travel har en möjlighet att försöka rätta till eventuella felaktigheter. Kan GO Sport Travel inte rätta till ett eventuellt fel, skall resenären skriftligen, och med kopia eller original match-/evenemangsbiljett, påpeka felet till GO Sport Travel senast 14 dagar efter hemkomst.

3.5 Leverans av match-/evenemangsbiljett sker senast kl. 11.00 på match-/evenemangsdagen till resenärens hotell om annat inte angetts (i vissa fall sänds match-/evenemangsbiljett hem till kund och i vissa fall hämtas match-/evenemangsbiljett upp i biljettlucka). Har inte leverans skett senast kl.11.00 skall resenären kontakta GO Sport Travels journummer som finns i resehandlingarna. Om match-/evenemangsbiljetter ej är levererat till resenären senast kl. 16.00 på match-/evenemangsdagen skall GO Sport Travel ersätta resenären med ett fast belopp om 250 SEK per bokad match-/evenemangsbiljett. Om leverans uteblir innan match-/evenemangsstart (kick off, utsatt tid för föreställning, startpunkt för race eller nedsläpp), skall GO Sport Travel ersätta kunden med hela paketresans pris.

3.6 GO Sport Travel hålls ej ansvarig för match/evenemang som avbryts på grund av huliganism, krig, strejk, naturkatastrof, väderlek eller annan omständighet innan eller under evenemanget och kan inte hållas ersättningsskyldig till någon del av paketresan.

3.7 GO Sport Travel hålls ej ansvarig för resenärens uppträdande och klädsel innan, under och efter match/evenemang och kan inte hållas ersättningsskyldig till någon del av paketresan av resenär om denne avvisas från match/evenemang av match-/evenemangsarrangör.

3.8 Face Value (det pris som eventuellt är tryckt på evenemangsbiljetten) är inte det pris GO Sport Travel köper in match-/evenemangsbiljetter för från klubbar och agenturer.

4. BESTÄLLNING

4.1 Beställning  av paketresa sker via e-post, fax, web-formulär på www.gosporttravel.com eller per telefon av resenären. Beställning via telefon kan spelas in utan att resenär meddelas detta. I och med att beställningen är gjord och återbekräftad av GO Sport Travel, är avtalet bindande för båda parter.

4.2 Resenär som beställer paketresa med fler deltagare än denne, ikläder sig ansvaret som betalningsskyldig för alla deltagare, samt förbinder sig att informera alla deltagare om GO Sport Travels särskilda resevilkor.

4.3 Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) gäller inte med hänvisning till 2 kap. 3§.

4.4 GO Sport Travel har rätt att ta kreditupplysning på beställaren och har även rätt att vidta åtgärder därefter.

4.5 Muntliga överenskommelser vid beställningen skall finnas skriftligt på faktura/bekräftelse för att kunna åberopas.

5. BETALNING

5.1Betalning av beställd paketresa sker antingen mot faktura med förfallodag 10 dagar efter bokningstillfället om annat inte anges eller mot betal-/kreditkort. Expeditionsavgift tillkommer med 50 SEK. 

6. RESEHANDLINGAR

6.1 GO Sport Travel skall sända de resehandlingar resenären behöver för att genomföra resan ca. 2 veckor innan avresa. Senare leverans kan ske om GO Sport Travel inväntar leveranser av match-/evenemangsbiljetter från arrangör eller agentur.

6.2 Resenär är ansvarig att kontrollera att resehandlingarna överensstämmer med beställningen av paketresan och att omgående påtala eventuella fel till GO Sport Travel.

6.3 Resenären är ansvarig att omgående meddela GO Sport Travel eventuella ändringar i resenärens kontaktuppgifter.

7. PASS, VISUM, INRESETILLSTÅND & VACCINATION

7.1 Samtliga resenärer är skyldiga att medföra giltigt pass under paketresan.

7.2 Det åligger resenären att ta reda på om visum krävs för inresa, samt att göra visumansökan. Om resenär beställt paketresa av GO Sport Travel och därefter blir nekad visum kan inte GO Sport Travel hållas skyldig.

7.3Det åligger resenären att ta reda på om inresetillstånd krävs för inresa, samt att göra ansökan om inresa. Om resenär beställt paketresa av GO Sport Travel och därefter blir nekad inresa kan inte GO Sport Travel hållas skyldig.

7.4 Det åligger resenären att kontakta vaccinationscentral för exakta rekommendationen.

8. AVBESTÄLLNING

8.1 Beställda flygbiljetter i en paketresa är aldrig återbetalningsbara oavsett när avbeställningen sker.

8.2 Beställda match-/evenemangsbiljetter i en paketresa är aldrig återbetalningsbara oavsett avbeställningen sker.

8.3 Vid avbeställning fram till 15 dagar innan avresa återbetalas 50% av hotellkostnaden. Vid avbeställning 14 dagar och fram till 24 timmar  innan avresa återbetalas 25% av hotellkostnaden. Vid avbokning  närmar än 24 timmar innan avresa återbetala 0% av hotellkostnaden..

9. TRYCK- OCH SKRIVFEL

9.1 GO Sport Travel reserverar sig för tryck- och skrivfel i offerter, bekräftelser, fakturor, resehandlingar, på websidor i dess ägo, i kataloger, annonser, och i all annan marknadsföringsmaterial.

10. FORCE MAJEURE

10.1 GO Sport Travel hålls ej ansvarig för någon del i paketresan vid force majeur, så som naturkatastrof, vulkanutbrott, politisk instabilitet, strejk, väderföhållanden och andra händelser som GO Sport Travel ej kunnat förutse vid avtalets ingång.

 

FÖRMEDLING MATCH-/EVENEMANGSBILJETTER

1. Match-/evenemangsbiljett (Ex. sport-, konsert-, musikal- eller teaterbiljett)

1.1 GO Sport Travel garanterar vid jämna antal resenärer (ex. 4 resenärer) att ingen sitter ensam, ex. 2+2, inom de garanterade sektioner som bekräftats vid bokningstillfället. Vid udda antal resenärer (ex. 5 resenärer) kan uppdelningen bli ex. 2+2+1. Dock gör GO Sport Travel alltid sitt bästa för att en så bra placering som möjligt skall erbjudas.

1.1.1 Vid Chelsea FC hemmamatcher har GO Sport Travel rätt att placera reservationer med jämna antal resenärer på rader ovanför varandra (exempelvis rad E stol 202 och rad F stol 202).

1.2 GO Sport Travel har närsomhelst rätt att uppgradera resenärens match-/evenemangsbiljett till en bättre sektion enligt de seatmaps som visas på www.gosporttravel.com under varje evenemang, utan att vara ersättningskyldig gentemot resenären.

1.3 Vid ändringar av match-/evenemangs datum och/eller tid så är match-/evenemangsbiljett giltig oavsett när det nya datumet är eller när den nya tiden sätts. GO Sport Travel hålls ej ansvarig för kundens transporter, logi eller andra aktiviteter som denna bokat genom andra kanaler.

 1.3.1 Resenären är skyldig att själv kontrollera exakt match-/evenemangsstart (kick off, utsatt tid för föreställning, startpunkt för race eller nedsläpp) innan avresa.

1.3.2 Resenären är skyldig att se till att hotellreservationen på spelorten är bokat under samma namn som uppges vid beställningen av biljettförmedling hos GO Sport Travel.

1.4 Felaktiga match-/evenemangsbiljetter gentemot vad som är bekräftat vid bokningstillfället skall omgående påpekas innan match-/evenemangs start med samtal till GO Sport Travels journummer som finns i resehandlingarna, så att GO Sport Travel har en möjlighet att försöka rätta till eventuella felaktigheter. Kan GO Sport Travel inte rätta till ett eventuellt fel så skall resenären skriftligen, och med kopia eller original match-/evenemangsbiljett, påpeka felet till GO Sport Travel senast 14 dagar efter hemkomst.

1.6 Leverans av match-/evenemangsbiljett sker senast kl. 11.00 på match-/evenemangsdagen till resenärens hotell om annat inte angetts (i vissa fall sänds match-/evenemangsbiljett hem till kund och i vissa fall hämtas match-/evenemangsbiljett upp i biljettlucka). Har inte leverans skett senast kl.11.00 skall resenären kontakta GO Sport Travels journummer som finns i resehandlingarna. Om match-/evenemangsbiljetter ej är levererat till resenären senast kl. 16.00 på match- / evenemangsdagen skall GO Sport Travel ersätta resenären med ett fast belopp om 250 SEK per bokad match/evenemangsbiljett. Om leverans uteblir innan match-/evenemangsstart (kick off, utsatt tid för föreställning, startpunkt för race eller nedsläpp) skall GO Sport Travel ersätta kunden för 100% av den kostnad GO Sport Travel tagit ut för förmedlingen. GO Sport Travel hålls ej ansvarig för kundens transporter, logi eller andra aktiviteter som denna bokat genom andra kanaler.

1.7 GO Sport Travel hålls ej ansvarig för match/evenemang som avbryts på grund av huliganism, krig, strejk, naturkatastrof, väderlek eller annan omständighet innan eller under evenemanget och kan inte hållas ersättningsskyldig för kostnaden för förmedlingen. GO Sport Travel hålls ej ansvarig för kundens transporter, logi eller andra aktiviteter som denna bokat genom andra kanaler.

1.8 GO Sport Travel hålls ej ansvarig för resenärens uppträdande och klädsel innan, under och efter match-/evenemang och kan inte hållas ersättningsskyldig till någon del av förmedlingen om denne avvisas från match/evenemang av match-/evenemangsarrangör.

1.9 Face Value (det pris som är tryckt på evenemangsbiljetten) är inte det pris GO Sport Travel köper in match- / evenemangsbiljetter för från klubbar och agenturer.

1.10 Evenemangsbiljetter kan levereras som pappersbiljetter eller som årskort.

1.10.1 Pappersbiljetter gäller enbart för just det evenemang som dessa levereras för och kan behållas av kund efter avlsutat evenemang.

1.10.2 Årskort används till fler evenemang på samma arena under ett år och måste därför återlämnas av kund enligt instruktioner som medföljer vid leverans. Om detta inte sker och kunden exempelvis tar med sig årskort till sin hemdestination, måste dessa återsändas omgående till GO Sport Travel. Samtliga kostnader för detta påförs kund.

2. BESTÄLLNING

2.1 Beställning av förmedling sker via e-post, fax, web-formulär på www.gosporttravel.com eller per telefon av resenären. Beställning via telefon kan spelas in utan att resenär meddelas detta. I och med att beställningen är gjord och återbekräftad av GO Sport Travel så är avtalet bindande för båda parter.

2.2 Resenär som beställer förmedling av match-/evenemangsbiljetter för fler deltagare än denne, ikläder sig ansvaret som betalningsskyldig för alla deltagare, samt förbinder sig att informera alla deltagare om GO Sport Travels särskilda resevilkor.

2.3 Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) gäller inte med hänvisning till 2 kap. 3§.

2.4 GO Sport Travel har rätt att ta kreditupplysning på beställaren och har även rätt att vidta åtgärder därefter.

2.5 Muntliga överenskommelser vid beställningen skall finnas skriftligt på faktura/bekräftelse för att kunna åberopas.

3. BETALNING

3.1 Betalning av beställd förmedling sker antingen mot faktura med förfallodag 10 dagar efter bokningstillfället om annat inte anges eller mot betal-/kreditkort. Expeditionsavgift tillkommer med 50 SEK.

4. RESEHANDLINGAR

4.1 GO Sport Travel skall sända de handlingar resenären behöver för att lösa ut sina match-/evenemangsbiljetter ca. 2 veckor innan avresa. Senare leverans kan ske om GO Sport Travel inväntar leveranser av match-/evenemangsbiljetter från arrangör eller agentur.

4.2 Resenär är ansvarig att kontrollera att handlingarna överensstämmer med beställningen av förmedlingen och att omgående påtala eventuella fel till GO Sport Travel.

4.3 Resenären är ansvarig att omgående meddela GO Sport Travel eventuella ändringar i resenärens kontaktuppgifter.

5. AVBESTÄLLNING

5.1 Beställd förmedling av match-/evenemangsbiljetter är under inga omständigheter återbetalningsbar.

5.2 I vissa fall är match-/evenemangsbiljetter ej personliga och kan då överlåtas till tredje part. Kontakta GO Sport Travel för vidare information om behovet uppstår.

6. TRYCK- OCH SKRIVFEL

6.1 GO Sport Travel reserverar sig för tryck- och skrivfel i offerter, bekräftelser, fakturor, resehandlingar, på websidor i dess ägo, i kataloger, annonser, och i all annan marknadsföringsmaterial.

7. FORCE MAJEURE

7.1 GO Sport Travel hålls ej ansvarig för någon del i förmedlingen vid force majeur, så som naturkatastrof, vulkanutbrott, politisk instabilitet, strejk, väderföhållanden och andra händelser som GO Sport Travel ej kunnat förutse vid avtalets ingång.


Lasarettsgatan 12, 891 33 Örnsköldsvik   |   Tel 0660-21 10 90  |   Fax 0660-21 10 77  | info@gosporttravel.com  
©2001-2015 GO Sport Travel all rights reserved
Kammarkollegiets resegarantier SOLID försäkringar
Sitemap | Cookies | Villkor
Wasa Kredit VISA Master Card