Vilkår

Pakkereiser

1.

GO Sport Travel AB (GST) er ikke ansvarlig for flytransport som inngår i pakkereiser dersom respektive flyselskap har egne regler ved forsinkelser av passasjerer og bagasje. Flyselskapene har ikke noe ansvar for øvrige deler i reisepakken. Ta kontakt med respektive flyselskap for nærmere informasjon. Flyreisen kan bare benyttes den dato og til de tider som er angitt på billetten. Flynummer og avgangstider kan bli endret.
Les nøye gjennom de reiseplaner som De har fått. GO Sport Travel AB er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser av korresponderende transportmidler til pakkereisens avgangssted.

Bookingen hos GST er bindende for begge parter, GST og den reisende, når reisen er bekreftet av GST. Endringer i bookingen kan bare skje med flyselskapets godkjennelse. Kostnader i forbindelse med endringer belastes kunden. De forskjellige flyselskapenes regler gjelder for flybilletter. OBS! Etter Ryanairs bagasjeregler, inngår ikke bagasje for innsjekking i flybilletten.
Ved eventuell navneendring på flybilletten skal kunden selv kontakte flyselskapet. Ved avbestilling av booket pakkereise tilbakebetales ikke utskrevne flybilletter og kampbilletter. Skjer avbestillingen mindre enn 15 dager før avreise belastes kunden for 50% av hotellkostnadene.

Kampbillett kan overføres til andre uten at GST varsles. Ved kampendring som fører til at en kamp spilles utenfor booket flytid, skal kampbilletten byttes med billett til likeverdig kamp av GST. Alternativt skal billettkostnaden tilbakebetales av GST. Annet innhold i reisen tilbakebetales ikke.
Det påligger kunden å følge med på arrangørens eventuelle forandringer av spilledag og spilletider.

2. Reklamasjon. Reklamasjon av reisen skal være skriftlig og være hos GST senest 15 dager etter avsluttet reise. Dersom reklamasjonen kommer inn til GST senere enn 15 dager, blir den ikke behandlet.


3. Adresseendring. Eventuelle adresseendringer eller endring av telefonnummer etter bookingen, skal meldes til GST omgående. Dette for at GST skal kunne nå den reisende (kunden) med informasjon om eventuelle endringer i tidtabeller og annen viktig informasjon for reisens gjennomføring.


4. Reisebekreftelse. Eventuelle muntlige løfter som er gitt ved bookingen skal være anmerket på reisebekreftelsen for at disse skal gjelde.


5. Pass og eventuelle visum. Den reisende (kunden) skal ha med seg pass ved reiser utenfor Norden. I de tilfeller det kreves visum for at en reisende skal få tillatelse til å reise inn i et land, har den reisende selv ansvar for å søke om visum. GST kan ikke ta ansvar dersom den reisende nektes visum. Derfor skal det søkes om visum i god tid før reisen bookes.


6. Reiseplaner. Den reisende har selv plikt å kontrollere nødvendige reiseplaner når disse foreligger og omgående varsle GST vedrørende eventuelle feil.


7. Trykk-/skrivefeil. Vi reserverer oss for eventuelle trykk-/skrivefeil samt endringer i forbindelse med kampdato (se ovenfor).

8. Betaling.
Faktura betales senest 10 dager fra fakturadato. Angi fakturanummer på blanketten når du betaler.
Som ett ledd i vårt kvalitetsarbeid, tar vi alltid kredittopplysning på våre kunder –
selvfølgelig uten noen som helst kostnad for kunden.


9. Utsending av reiseplaner skjer 0-7 dager før avreise.
 

Enkelte billetter

Se ovenfor vedrørende avbestillinger. Ved bekreftet kjøp (se ovenfor) av kampbillett kan billetten ikke under noen omstendigheter avbestilles.

Da kampendringer er vanlig ber vi deg/dere å nøyaktig planlegge ut- og hjemreisen. Ansvaret for å kontrollere arrangørens eventuelle endringer av spilledag og spilletider hviler helt på kunden. 

Kampbillett til endret kamp er gyldig selv om kampen spilles en annen dag og/eller ved et annet tidspunkt i løpet av planlagt spillehelg. 

Billett leveres til kundens hotell DAG/NATT før kamp i Madrid, Barcelona, Milano, Rom, Turin, London, Leeds, Manchester, Liverpool og Birmingham. Billetter kan ikke hentes. Den kan heller ikke leveres til en privat adresse i disse byene. For leveranse til hotell utenfor sentrale London kommer det en tilleggskostnad på NOK 100,-.

Musikalbilletter sendes hjem til kunden, dersom bookingen er bekreftet, minst 3 uker før avreise. Ellers hentes eller leveres billettene i London. Adressen i London meddeles før avreise.

Betaling
Skjer mot faktura.
Faktura betales senest 10 dager fra fakturadato. Angi fakturanummer på blanketten når du betaler.
Som ett ledd i vårt kvalitetsarbeid, tar vi alltid kredittopplysning på våre kunder –
selvfølgelig uten noen som helst kostnad for kunden. 

Viktig
Arrangementsbilletter er ikke personlige og kan overføres til andre, unntatt for arrangement i Italia. OBS! Hotellrom er booket i samme navn som billettene. GST har ikke ansvar for feil i navnopplysninger.

Venter du på e-post fra oss?

Hvis du savner kommunikasjon via e-post fra oss, ber vi deg om å sjekke spam.
Gjelder hovedsakelig hotmail.com og gmail.com.

Offisiell produktavtale:

Gjennom våre avtaler, som i mange tilfeller er de største på markedet, tilbyr vi deg 100% tillit når du bestiller billetten. Sikre leveranser, utvalgte seter og muligheten for gjestfrihet gir deg alltid verdi for pengene.

Arsenal Officiell Agent Logga

Chelsea FC Officiell Agent

Officiell Agent Manchester United

Manchester City crest

Tottenham Hotspur Officiell Agent

Watford FC crest

Club Wembley Officiell Agent

West Ham official hospitality reseller crest
Fulham FC Officiell AgentAC Milan Officiell Agent